news
News

Berichten buitenland voor de Nederlandse agribusiness

woensdag 22 november 2006

Berichten Buitenland is bestemd voor het Nederlandse agrarische bedrijfsleven en is een uitgave van de directie Industrie en Handel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het doel is informatieverstrekking over relevante ontwikkelingen op agrarisch handelsgebied, buitenlandse markten, handelsbemiddeling enzovoort. De LNV-bureaus in het buitenland dragen in sterke mate bij aan de berichtgeving in dit blad. Jaargang 32, nummer 10, oktober 2006

Inhoud o.a.:
Nederlandse pionier met vleeskuikens in India.
Ate Oostra (LNV) over internationale handel.
Duurzame visproductie in Japan.
Marktrapporten op internet.

link to website