news
News

Belgische mengvoederindustrie: oprichting Feed Technology Center

vrijdag 27 april 2007

Bemefa kondigt de oprichting van een FEED TECHNOLOGY CENTER aan. Dit FEED TECHNOLOGY CENTER zal een drieledig doel nastreven: opleiding, onderzoek en dienstverlening. Het is inderdaad bijzonder moeilijk om goed opgeleide medewerkers te vinden. Samen met internationale organisaties en met bestaande nationale en regionale structuren zal een opleiding à la carte worden uitgewerkt.

Innovatief onderzoek zal deze opleiding ondersteunen en voeden: minder ammoniakuitscheiding, minder geurhinder, minder stofhinder en minder eiwitten invoeren zijn de prioritaire thema’s. De mengvoederindustrie heeft aldus een belangrijke impact op maatschappelijke punten van relevantie: de milieuhinder wordt aangepakt, de arbeidsveiligheid krijgt de belangstelling dat het verdient en de grondstoffen die gebruikt worden zijn maatschappelijk verantwoord.

Na de opleiding zal het FEED TECHNOLOGY CENTER nog een aangepast bedrijfsvriendelijk team hebben klaar staan om de technieken op de bedrijfsvloer te helpen toepassen.
De dierlijke productie is er in geslaagd in een zeer competitieve internationale context, haar concurrentiekracht te behouden. De technische resultaten worden alsmaar beter dank zij het aanwezige talent in alle schakels van de keten: van mengvoederfabrikant over varkenshouder tot verwerking! Een nieuwe generatie jonge, gemotiveerde mengvoederfabrikanten staat te trappelen om het vaandel over te nemen en is bereid verder fors te investeren.

link to website