news
News

Bakkerijbranche: tips hygiŽne te verbeteren

maandag 12 maart 2007

Het gaat steeds beter met de naleving van de hygiënecode in de bakkerijbranche. Niet alleen voldoet een steeds groter percentage van de bakkerijen aan de certificeringsnormen, ook is er een betere beheersing van de hygiënecode in de bedrijven. De hygiënecode leeft meer onder het management en de medewerkers, bakkers gaan beter om met klachten en besteden meer aandacht aan etikettering.

Verbeterpunten

De inspecteurs zien ook verbeterpunten. Zij adviseren om aandacht te blijven geven aan de microbiologische richtwaarden, de temperatuurregistratie en de bewaartermijn van halffabrikaten en producten. Een andere tip is dat bakkers – met name in geval van een warme zomer – de koel- en vriesinstallaties goed instellen. In 2006 constateerden de adviseurs bij een kwart van de onderzochte bedrijven temperaturen die boven het wettelijk maximum lagen. Ook machines, apparatuur, gereedschappen en materialen blijven een aandachtspunt. Vooral het tijdig onderhoud aan machines en apparatuur en het tijdig vervangen van versleten gereedschappen, vraagt om blijvende aandacht.