news
News

Areaal biologische landbouw in de EU groeit sterk

dinsdag 20 juli 2010

De Europese Commissie geeft in een nieuw rapport cijfermateriaal vrij over de biologische landbouw. Bioboeren blijven met 1,4 procent een minderheid in de EU. Het bioareaal in de EU neemt wel sterk toe en bedroeg in 2008 7,6 miljoen ha. Rundvee, schapen, geiten en kippen worden frequent biologisch gehouden, varkens blijven met 0,5 procent van de EU-populatie achter. De consumptie van bio neemt fors toe.

'An analysis of the EU organic sector' is een update van de beschrijving van de biologische landbouw in de EU zoals die in 2005 reeds gebeurde. Uit het nieuwe overzicht blijkt dat het areaal voor biologische landbouw in de EU tussen 2000 en 2008 gegroeid is van 4,3 tot 7,6 miljoen ha. Dat is een toename met 7,4 procent per jaar en met 20 procent per jaar indien enkel gekeken wordt naar de 12 oude lidstaten.

In Oostenrijk neemt het bio-areaal 15,5 procent in van de totale landbouwoppervlakte en ook vier andere lidstaten hebben een bio-areaal dat 9 procent of meer bedraagt van hun totaal areaal: Tsjechië, Estland, Letland, Oostenrijk en Zweden. In absolute cijfers zijn het vijf andere lidstaten die samen goed zijn voor bijna 57 procent van het biologisch areaal in de EU: Spanje (1,13 miljoen ha), Italië (1 miljoen ha), Duitsland (910.000 ha), het Verenigd Koninkrijk (720.000 ha) en Frankrijk (580.000 ha).

Van het totale biologische areaal werd 47,1 procent in 2006 ingenomen door permanent grasland. Dat is aanzienlijk meer dan in de gangbare landbouw waar permanent grasland 30,3 procent van het landbouwareaal beslaat. De meer extensieve productiewijze in de biologische veehouderij heeft nood aan meer grasland per rund. Bij de akkerbouwgewassen zijn granen veruit het belangrijkst met 1,2 miljoen ha in 2007, dat is 18,4 procent van het totale biologische areaal. De grootste graanproducenten zijn Italië en Duitsland. Groenten werden vooral in de EU-15 geteeld op een areaal van ongeveer 90.000 ha.

link to website