news
News

AID, PD en VWA bouwen aan een nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

donderdag 10 juni 2010

Als voorbereiding op de fusie per 1 januari 2012 hebben de Algemene Inspectiedienst (AID), de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hun organisaties bijeengebracht in een tijdelijke werkorganisatie van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. In juridische zin blijven AID, PD en VWA bestaan tot de fusie is voltooid.

De tijdelijke werkorganisatie is opgebouwd uit de volgende divisies:
- Dier
- Horeca, Ambacht, Instellingen en Retail
- Industrie
- Laboratorium Voeder- en Voedselveiligheid
- Plant
- Productveiligheid, Import en Export (Primex)
- Opsporing.
- Klantcontact en dienstverlening.
Daarnaast komen er ondersteunende directies.

De nieuwe VWA kiest voor een tijdelijke werkorganisatie om vanuit de praktijk de organisatie te laten aansluiten op de samenleving. De ervaringen van 2010 en 2011 dragen bij aan een goede structuur en werkwijze voor de toekomstige Voedsel en Waren Autoriteit.

Internetsites van AID, PD en VWA samengevoegd
Per donderdag 10 juni is op de internetsite van de nieuwe VWA de informatie van alle drie de organisaties bijeengebracht op www.nieuwevwa.nl. Vanaf deze datum worden nieuwsberichten vanuit de AID, PD en VWA verzonden als nieuwsbericht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. De huidige sites van AID en PD blijven nog tot 1 juli 2010 in de lucht om bezoekers de gelegenheid te geven hun vaste verbindingen te verleggen.

link to website