news
News

43 procent meer onregelmatigheden met EU-landbouwsteun

donderdag 15 juli 2010

Vorig jaar werden aanzienlijk meer onregelmatigheden gerapporteerd met EU-gelden in uitgaveposten als landbouw, cohesiebeleid en steun voor kandidaat-lidstaten. Die stijging is vooral een gevolg van een beter rapportagesysteem waarvan de lidstaten gebruik kunnen maken. Meestal gaat het om onvrijwillige fouten en niet om fraude. Dat blijkt uit het jaarrapport over de financiële belangen van de EU.

Volgens het rapport van de Europese Commissie nam de financiële impact van aangemelde onregelmatigheden in het landbouwbudget met 43 procent toe tot 125 miljoen euro, wat het gevolg zou zijn van het nieuwe rapportagesysteem IMS. Dat laat lidstaten toe om sneller en eenvoudiger onregelmatigheden te melden via internet. Meestal gaat het om onvrijwillige fouten. De Commissie vermoedt slechts fraude voor een bedrag van 13,3 miljoen euro, een bescheiden som (0,03 procent) in verhouding tot de omvang van de betalingen uit het landbouwbudget.

Ook in de budgetten voor achtergestelde regio's signaleert de Commissie een forse toename met 23 procent van de gerapporteerde onregelmatigheden tot 1,2 miljard euro. Die stijging heeft te maken met de audits aan het einde van de programmaperiode 2000-2006. De vermoedelijke fraudezaken worden geraamd op 109 miljoen euro.

link to website