hoofdartikel artikelen
technologie > opslag & transport > leidingen, appendages
Download download article

Problemen op het gebied van procesleidingen?

Inhoudsopgave
 Belangrijkste ontwikkeling:
 Belangrijkste gevolg:
 Opsomming van enkele belangrijke aandachtpunten voor leidingen:
 Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u:
"We werken al jaren zo en hebben nog nooit problemen gehad...."
Dit wordt regelmatig als reden genoemd om specificaties of bestelgedrag omtrent procesleidingen, niet te hoeven veranderen. Maar tijden veranderen en waarschijnlijk ook uw productieproces. De vraag hoort daarom te zijn;

“Kunnen we problemen krijgen als we op de vertrouwde manier blijven werken en hoe zouden we dit kunnen voorkomen.”

Er is de laatste jaren namelijk veel veranderd en omdat u als gevolg van de General Food Law zelf verantwoordelijk bent voor uw productieproces en dus ook voor de productiemiddelen, is het wel degelijk zaak dat u op de hoogte bent van deze ontwikkelingen. Wij proberen u met dit schrijven in het kort te vertellen wat de samenhang en gevolgen zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van RVS leidingen.

Belangrijkste ontwikkeling:

De consument wordt steeds verder in bescherming genomen door Europese wetten en richtlijnen zoals de General Food Law en de PED of EHEDG richtlijnen. Dit wordt u als producent van consumptiegoederen opgelegd. Het staat u natuurlijk vrij om hier uw eigen invulling aan te geven, dit is vanaf 1 januari 2005 keihard uw eigen verantwoordelijkheid.Naspeurbaarheid is een woord dat veelvuldig genoemd wordt en in alle richtlijnen centraal staat. Dit is natuurlijk ook noodzakelijk als u uw specificaties wilt controleren.

Positief aspect is dat het gebruik van normen en richtlijnen u kunnen helpen te beschermen tegen eventuele problemen of toekomstige claims.

Belangrijkste gevolg:

De opgelegde verantwoordelijkheid wilt u waarschijnlijk ook delen met uw toeleveranciers van goederen of diensten. Hiervoor zijn goede specificaties en voorwaarden noodzakelijk. U dient zich zelfs te houden aan diverse wettelijk opgelegde richtlijnen zoals PED, EHEDG, ATEX en van 1 oktober 2006 ook verordening 1935/2004.

Gezien de diverse mogelijkheden, algemene werkwijze en specifieke kennis in onze markt, is het zelf opzetten van een integrale specificatie niet eenvoudig.

U kunt daarom gebruik maken van alle normen en richtlijnen die speciaal voor u geschreven zijn en ook op elkaar aansluiten. De diverse normen zijn met een redelijke bandbreedte opgezet zodat ze ruimte bieden voor maatwerk.

Zij zijn echter ook begrensd, dus als u aanvullend op die normen nog verdere eisen heeft, dient u die concreet te omschrijven.

Voorbeeld : Zuivelbuis DIN 11850 kent alleen de NW maten. Als u buis volgens DIN 11850 wilt met een afwijkende maat (bijv. 1 ½”) moet u deze maat volledig omschrijven (38,1x1,5). De overige condities zoals oppervlakte ruwheid, toleranties, lasfactor, testmethode en uitvoering liggen vast in de norm DIN11850.

Opsomming van enkele belangrijke aandachtpunten voor leidingen:


Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED)
 • Alle toepassingen boven 0,5 bar of diverse andere criteria

 • Buis moet voldoen aan EN 10217-7 (lasfactor V=1,0)

 • PED goedgekeurde producenten van alle componenten

 • Naspeurbaarheid toegepaste componenten

 • Gegloeide materialen

Richtlijnen sanitair design (EHEDG, HACCP en EN1672-1 en 2) • U bepaalt de kritische punten en de invulling daarvan

 • General Food Law eist beheersing waarborg van kritische punten

 • Gericht op reinigbaarheid

 • Controle door EC

Corrosiebestendigheid


 • Goede passieveerlaag (oxidehuid = corrosiebestendigheid)

 • Soort corrosie voorkomen door juiste RVS kwaliteit

 • Gegloeide materialen en optimale lastemperatuur

 • Laag Carbon gehalte (304L en 316L)

 • Juiste maximale verbranding van de las (strogeel of lichtblauw)

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u:

Gezien het bestelgedrag en uit onderzoek bij een groot deel van onze klanten blijkt dat bovenstaande aspecten nog niet of niet volledig zijn doorgedrongen binnen onze markt. Vaak is men geheel niet op de hoogt of wordt er juist heel overdreven op gereageerd omdat de kennis onvoldoende is om het geheel te doorgronden.

Gezien het ontbreken van de juiste specificatie, is de vraag vanuit de markt vooral gericht op prijs. Hierdoor is er een neerwaartse spiraal gecreëerd m.b.t. de kwaliteit. Omdat de gebrekkige specificatie het toelaat worden in de markt kwaliteiten verkocht die niet voor de toepassing bedoeld zijn. Bij het ontbreken van een goede specificatie is geen controle mogelijk en kan eigenlijk alles geleverd worden.

Met de komst van de General Food Law lijkt daar een einde aan te komen. Er is een grotere bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid.Hierdoor wordt de vraag naar genormeerde artikelen groter, want dit is de meest eenvoudige manier om aan de voorwaarden te voldoen. Er leeft alleen nog een grote onduidelijkheid over wat dit betekent.

Bijvoorbeeld uw bedrijf is volledig uitgevoerd met leidingcomponenten in de Nederlandse zuivelmaten. Deze maten zijn nergens genormaliseerd. Bij bestelling kunt u dus nergens naar verwijzen of u moet een goede eigen specificatie hebben. In zo’n geval is een volledige omschakeling naar bijvoorbeeld de DIN norm (NW maten) niet wenselijk omdat de maten teveel verschillen. Dit is ook vaak niet nodig omdat er ook normen bestaan die redelijk aansluiten op de Nederlandse Inch maatvoering. Men moet ze dan wel kennen en specificeren.

Dit is nog maar 1 voorbeeld om over na te denken. Daarnaast zijn er nog aspecten zoals corrosieproblemen of besmetting. Gezien onze marktonderzoeken is de kans groot dat dit ook bij u voor komt. Een troost; uw situatie is niet uniek.

Een eenvoudige check om snel uw status te bepalen, is onderstaande vragenlijst. Waarschijnlijk bent u uzelf niet bewust van de situatie.

Inventarisatie vragen

 1. Probeer te achterhalen of u daadwerkelijk nooit problemen heeft gehad met de huidige materialen en manier van werken (corrosie of besmetting).

 2. Wat was de oorzaak hiervan en had u dit kunnen voorkomen?

 3. Waarom koopt u uw huidige RVS kwaliteit? (onbekendheid, emotioneel of objectief bepaald?)

 4. Is uw productieproces verdeeld op hygiënische klasse?

 5. Voldoen uw huidige specificaties aan de actuele richtlijnen? (gebruikt u de juiste benaming en bijbehorende codes?)

 6. Zijn toegepaste componenten naspeurbaar? (bij geslepen materialen ontbreekt vaak de identificatie)

 7. Specificeert u de noodzakelijke lassen? (bijv. AWS D18.1)

 8. Zijn toegepaste buizen gegloeid of ongegloeid en bent u zich hiervan bewust? (Corrosiebestendigheid en PED eis)

 9. Is uw installateur op de hoogte van de PED en EHEDG richtlijnen en worden die toegepast?

 10. Bent u consequent in de toegepaste maatvoering?


Er van uitgaande dat bovenstaande ontwikkelingen ook bij u een verandering van het inkoopproces betekent of zelfs tot een concrete huisstandaard zal leiden, hoeft dit geen directe kostprijsverhoging te betekenen.

Er zijn dan 3 mogelijkheden:
 • U kiest voor een bestaande norm die dicht in de buurt komt van de componenten die u tot nu toe heeft gekocht en toegepast. Kiezen voor materialen volgens een internationale norm betekent een betere verkrijgbaarheid en productie in grotere hoeveelheden.

 • U kiest voor een bestaande norm die volledig anders is dan de componenten die u tot nu toe heeft gekocht en toegepast. De keuze zal gebaseerd zijn op gegronde redenen waarbij ook naar prijs en verkrijgbaarheid gekeken is.

 • U gaat uw huidige standaard beter specificeren ondanks het feit dat deze afwijkt van een officiële norm. Voor de korte termijn is dit een goede optie, u dient er wel rekening mee te houden dat uw artikel in de nabije toekomst een special zal gaan worden.


Gezien het brede pakket van S.K.S. kunnen wij aan iedere vraag voldoen en bieden per range zelfs nog keuze mogelijkheden in kwaliteiten.

Ons specialisme en onze distribuerende functie in dit soort componenten heeft tot een sterke positie in de markt geleid. Gezien het succes kan ons prijsniveau voor u geen enkele belemmering vormen.

Deze beknopte uitleg zal waarschijnlijk meer vragen hebben opgeleverd en wilt u een verdere toelichting. Als uw huisleverancier zijn wij graag bereid om u objectief te begeleiden.

Hans van der Steen, S.K.S. B.V.

Voor meer informatie: Siersema Komponenten Service B.V.

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf:
Stuur deze reactie naar: