agenda
Agenda

Milieudag vleessector

dinsdag 16 oktober 2007

Op 16 oktober a.s. vindt een milieudag plaats voor de Nederlandse vlees- en vleeswarenindustrie. De organisatoren van deze milieudag zijn SenterNovem en de brancheorganisaties in de vleesverwerkende industrie. Tijdens het ochtendprogramma in Lievelde wordt ingegaan op de verschillende initiatieven die de sector neemt, met name op het gebied van koeling en waterbesparing. Het middagprogramma vindt plaats bij Biologische Industriele Reststoffenverwerking (BIR) in Lichtenvoorde, waar de mogelijkheden voor een alternatieve verwerking van categorie 2 en 3 materiaal besproken worden.
Milieufunctionarissen in de vlees(waren)industrie kunnen zich bij de productschappen of bij de branchevereniging per e- mail opgeven voor deze milieudag.

De milieudag van dinsdag 16 oktober a.s. is de dag die de sector en SenterNovem jaarlijks organiseren in het kader van de Meerjarenafspraak Energiebesparing vleesverwerkende industrie (MJA, zie Intensivering MJA: vleessector zet in op realistische doelen). Een verslag van de MJA-milieumiddag van 2006 kunt u hier vinden.

Het ochtendgedeelte van de MJA-milieudag vindt plaats in congrescentrum Erve Kots, Eimersweg 4 te Lievelde. Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:

9.30 uur:

ontvangst

10.00 uur:

welkom, gevolgd door:

- presentatie succesvolle resultaten gebruikersgroep koeling en water

- uitnodiging bedrijven om deel te nemen aan een gebruikersgroep

- laatste stand van zaken intensivering MJA-programma

11.30-12.00:

presentatie/toelichting project BIR

12.00-13.00:

lunch

Het middagprogramma vindt vanaf 13.30 uur plaats bij de nabijgelegen Biologische Industriele Reststoffenverwerking (BIR), Boschlaan 18 te Lichtenvoorde. Hier vindt een demonstratieproject plaats op het gebied van de verwerking van pluimveeslacht-bijproducten (categorie 2 en 3). Dit betreft bijproducten van slachterijen die niet voor humane en dierlijke consumptie geschikt zijn. Het doel van de demonstratie is aan te tonen dat deze afvalstromen op een alternatieve manier economisch rendabel verwerkt kunnen worden. Wanneer de demonstratie slaagt, overweegt de BIR de verwerking van alle slachtbijproducten van categorie 2 en 3 in de toekomst elders te gaan voortzetten.

Deelnemers aan de milieudag gaan op eigen gelegenheid van Lievelde naar Lichtenvoorde. Het middagprogramma bestaat uit een rondleiding door het bedrijf, gevolgd door gelegenheid tot discussie en vragen en een afsluitende borrel.

Opgave van deelname
Milieufunctionarissen die zich nog niet voor de milieudag hebben opgeven, kunnen dat nog doen door voor vrijdag 28 september a.s. een e mail te sturen aan dhr. H. Rang (PVE/SVV), e-mailadres h.rang@pve.agro.nl. Wilt u hierbij aangeven van welk bedrijf u bent, met hoeveel personen u komt en of u aan de gehele dag of alleen aan het ochtendprogramma zult deelnemen?