news
News

Nieuwe publicatie België ‘Landbouw in zakformaat’

Samstag 8 Dezember 2007

Hoe ziet de Vlaamse land- en tuinbouw er op dit moment eigenlijk uit? Welke effecten heeft deze op het milieu? En wat waren de voornaamste beleidsmaatregelen tijdens de voorbije jaren? Vragen die veel mensen bezig houden, niet in het minst de bijna 65.000 arbeidskrachten die nog in de land- en tuinbouwsector tewerkgesteld zijn.

Enkele blikvangers:
De schaalvergroting in de land- en tuinbouw in Vlaanderen zet zich nog steeds verder. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven blijft dalen terwijl de gemiddelde oppervlakte en de veebezetting per bedrijf blijft stijgen. Het aantal bedrijven met minder dan 30 ha is sinds 1990 continu gedaald. Vanaf 2004 verminderen ook het aantal bedrijven met een oppervlakte tussen 30 en 50 hectare en ligt de grens tussen de afnemende en de groeiende groep bedrijven bij een bedrijfsoppervlakte van ongeveer 50 ha. Het aantal bedrijven met een bedrijfsoppervlakte >50 ha kent een continue stijging. De gemiddelde oppervlakte van het bedrijf is sinds 2000 toegenomen met 21% tot 18,8 ha per bedrijf in 2006.

De dalende trend van het aantal runderen sinds 1990 zet zich verder. Het aantal varkens en het aantal stuks pluimvee kennen een dalende trend sinds 1999. In 2006 kent het aantal stuks pluimvee zowel voor de hennen als voor de vleeskippen een daling van (-6%) ten opzichte van 2005. Melkveehouderij komt vooral voor in Antwerpen en noord-Limburg, terwijl de varkenshouderij vooral in West-Vlaanderen terug te vinden is.

link to website