Hauptartikel
Technologie > Desinfektion > pulsierend elektrisches Felt
Dieser Artikel ist noch nicht auf Deutsch vorhanden

Pulserend elektrisch veld

Inhalt
 Doel
 Toepassingen
 Beschrijving techniek

Doel

Conservering met behulp van een hoge intensiteit pulserend elektrisch veld is een milde conserveringsmethode, waarmee vegetatieve micro-organismen kunnen worden afgedood en chemische en fysische producteigenschappen in stand blijven. Als enige conserveringsmethode is deze behandeling onvoldoende, waardoor het gebruik van meerdere horden nodig is.

Toepassingen

Deze behandeling kan alleen worden toegepast bij verpompbare en geleidende voedingsmiddelen en is vooral geschikt voor pasteurisatie van zure, gekoelde producten met een korte bewaarduur, zoals vruchtensappen en yoghurt.
Het product moet een homogene samenstelling hebben om een constante veldsterkte te kunnen realiseren.
Er kan kortsluiting ontstaan bij producten met vaste deeltjes of luchtbellen en niet homogene producten. De vorming van luchtbellen in het product kan worden voorkomen door ontgassing of het onder druk verpompen van het product.

Beschrijving techniek

Bij het toedienen van een spanningspuls van meer dan 1 Volt over het celmembraan van vegetatieve micro-organismen ontstaat in de lipidendubbellaag een mechanische spanning ten gevolge van opeenhoping van ionen over het membraan. Hierdoor ontstaan microporiën in het membraan, waardoor gifstoffen de cel binnen kunnen dringen, noodzakelijke voedingsstoffen kunnen weglekken en het micro-organisme uiteindelijk dood gaat.

De behandeling bestaat uit het telkens zeer kort aanleggen van een elektrisch veld over een kolom voedingsmiddel tussen een positieve en negatieve elektrode. Men geeft een voedingsmiddel tussen de 20 en 100 pulsen van elk 1 tot 100 ms, welke worden gecreëerd door een verbindingsdraad tussen de elektroden met daarin een weerstand. Door deze draad met weerstand zal namelijk onmiddellijk een stroom gaan lopen wanneer het spanningsverschil wordt aangebracht, zodat het spanningsverschil ook meteen weer afneemt. De pulsfrequentie bedraagt ongeveer 1 puls/seconde.

De veldsterktes variëren tussen 10 kV/ cm tot 40 kV/cm. Bij een nog hogere veldsterkte is er kans op kortsluiting. De vereiste veldsterkte hangt af van:
  • het soort micro-organisme of enzym
  • de tijdsduur
  • de groeifase (snellere afdoding in logaritmische groeifase)
  • de pH
  • de temperatuur van het te behandelen voedingsmiddel
  • de ionsterkte in het product
Ieder micro-organisme heeft een drempelveldsterkte. Dat wil zeggen dat beneden die veldsterkte, ongeacht het aantal pulsen, geen afdoding plaats vindt.

Bacteriesporen worden niet afgedood door een pulserend elektrisch veld. Het is wel mogelijk om deze sporen eerst te laten ontkiemen of met behulp van enzymen de sporenwand als het ware op te lossen. Daarna kan dan alsnog een behandeling met een pulserend elektrisch veld worden toegepast.
Slechts sommige soorten enzymen kunnen met deze methode worden geïnactiveerd.

Het is een continu proces met een geringe verhoging van de temperatuur. Bovendien is het energieverbruik vaak lager dan bij conventionele verhitting.

forumBeantworten Sie diesen Artikel
Alle Felder sind benötigt. IIhre persönlichen Informationen werden nicht auf unserer Website angezeigt. Hyfoma liefert keine Maschinen, aber bezieht nur auf die Firmen, die Maschinen liefern. Die meisten Lieferanten verzeichneten Maschinen für die Lebensmittelindustrie und produzieren keine Nahrungsmittel.

Name: Email:
Funktion: Firma:

pulsierend elektrisches Felt

Dieser Artikel ist noch nicht auf Deutsch vorhanden, nur auf Nederlands