bedrijven
Bedrijven

Rotzinger AG, fürder- und Speichertechnik

Landstr. 71
4303 Kaiseraugst
ChinaLeverancier van (complete lijnen / apparatuur voor)

Sorteren, opzetten, aanvoer verpakkingen
Opslag voor product en verpakt product
Transport- en opslagsystemen
Tablet- en reepafname- en toevoerapparatuur
Tablet- en reepopslag- en regelapparatuur