artículo principal
base de datos > finanzas e industria > proceso de los pescados Holanda > proceso del camarón común
This article is not yet available in the language you selected

Verwerking van Noordzee-garnalen

Article index
 Beschrijving van de sector
 Structuur
 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde
 Grondstofvoorziening
 Markt

Beschrijving van de sector

Een vijftal bedrijven is betrokken bij de verwerking en afzet van Noordzee-garnalen. Veel bedrijven die Noordzee-garnalen verwerken, distribueren ook gepelde importgarnalen.

Structuur

De gezamenlijke omzet van de bedrijven die Noordzee-garnalen verwerken bedroeg in het jaar 2005 rond 315 miljoen euro. De garnalenverwerking wordt gedomineerd door twee bedrijven.

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde

In de garnalenhandel werken ruim 500 personen. Het productiewerk wordt grotendeels uitbesteed aan pelbedrijven in Marokko en Tunesië.

Grondstofvoorziening

Noordzee-garnalen worden meest aangevoerd in Nederland, Duitsland en Denemarken. Het grootste deel van deze garnalen wordt verwerkt en gedistribueerd door Nederlandse bedrijven.

Tabel 1 De ontwikkeling van het aanbod van Noordzee-garnalen (ton ongepelde garnalen)
1996 2000 2005
Aanvoer in Nederland 10.300 8.900 5.800
Invoer in Nederland
Denemarken 2.000 3.500 6.980
Duitsland 5.000 6.000 10.860
Bron: CBS/Comext.

De omzet van de garnalenhandel is voor ongeveer drie kwart gebaseerd op garnalen die zijn ingevoerd van buiten de EU. De ontwikkeling van deze invoer is vermeld in hoofdstuk 10.

Markt

Ongeveer 90% van de verwerkte en ingevoerde garnalen wordt geëxporteerd. De meeste Noordzee-garnalen zijn bestemd voor België en Frankrijk. De gepelde garnalen in de volgende tabel bevatten zowel Noordzee als andere garnalen.

Tabel 2 De bestemming van de uitvoer van Noordzee-garnalen en gepelde garnalen (miljoen. euro)
1996 2000 2005
Ongepelde Noordzee-garnalen
België 5 4 23
Frankrijk 16 20 20
Duitsland 1 3 2
Totaal EU 21 27 45
Gepelde garnalen
België/Luxemburg 70 75 71
Duitsland 35 45 43
Frankrijk 15 20 20
Totaal EU 125 160 160
Bron: CBS.

bron: LEI; informatie: lei@wur.nl

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Función: Compañía: