artículo principal
base de datos > finanzas e industria > proceso de los pescados Holanda > comercio en pescados pelágicos mar-congelados
This article is not yet available in the language you selected

Afzet van zeegevroren vis

Article index
 Beschrijving van de sector
 Grondstof en markt

Beschrijving van de sector

De sector bestaat uit groothandels die zijn gespecialiseerd in de afzet van zeegevroren vis. Dit zijn met name de handelsdivisies van de vier rederijen die gericht zijn op het aanvoeren van zeegevroren haring, makreel, horsmakreel en sardinella. Enkele rederijen zijn ook actief in de verwerking van haring. Deze verwerkingsactiviteiten zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Naast de rederijen zijn enkele andere groothandelsbedrijven actie
De omzet in zeegevroren vis bedraagt ongeveer 285 miljoen euro. De werkgelegenheid verbonden met groothandelsactiviteiten wordt globaal geraamd op 150 personen.

Grondstof en markt

Uit de onderstaande tabel van de invoer blijkt dat een belangrijk deel van de omgezette pelagische vis wordt 'geïmporteerd' van Nederlandse schepen die onder Franse of Duitse vlag varen.

Tabel 1 Invoer van zeegevroren vis naar Nederland (ton)
Herkomst 1995 2000 2005
Duitsland 20.000 120.000 143.000
Frankrijk 10.000 75.000 54.000
Verenigd Koninkrijk 5.000 8.000 48.000
Bron: Comext.

De afzet is voor 95% bestemd voor buitenlandse markten, met name in Afrika en Azië. De overige 5% bestaat voornamelijk uit interne leveringen aan de visverwerkende industrie. De volgende tabel toont de ontwikkeling van de export uit Nederland en andere Europese landen.

Tabel 2 Uitvoer van zeegevroren pelagische vis naar landen buiten de EU (ton)
Herkomstland 1995 2000 2005
Nederland 107 348 520
Duitsland 5 8
Verenigd Koninkrijk 8 98 74
Ierland 18 54 48
Bron: Comext.

Diepgevroren pelagische vis wordt geëxporteerd naar verschillende landen over de gehele wereld. Belangrijke markten zijn Nigeria, Japan en in toenemende mate China.

Tabel 3 Uitvoer van zeegevroren pelagische vis naar landen buiten de EU in 2005 (1.000ton)
Herkomstland in de EU Nigeria Japan China Derde landen
Nederland 200 25 94 521
Verenigd Koninkrijk 14 3 6 74
Ierland 5 8 3 48
Bron: Comext.

bron: LEI; informatie: lei@wur.nl

forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Función: Compañía: