news
News

Voedselveiligheid in industriële processen

jueves 24 junio 2010

Hygienic Design voor optimale hygiëne en maximale productiviteit

In het Rittal Technologie- en Trainingscentrum toonden op 27 mei jl. de organisatoren van de themadag Voedselveiligheid in Industriële Processen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hygiënisch design en voedselveiligheid. De sprekers van Rittal Food & Beverage, Burggraaf & Partners en Hago Food & Industry deelden hun persoonlijke visie op Hygienic Design met kwaliteitsmanagers en technische professionals uit de Nederlandse voedingsindustrie. De aanwezigen kregen bovendien enkele culinaire amuses geserveerd die gebaseerd waren op recepten uit het boek Rittal & Food – Guidelines for Hygienic Design - een naslagwerk met praktijkverhalen, technische adviezen en wettelijke hygiënerichtlijnen dat ter plaatse werd uitgereikt. De initiatiefnemers willen met het boek en de themadag meer bewustwording creëren voor technische aspecten die hygiënebepalend zijn in industriële processen.

Bezoekers genieten van de hapjes Boek Rittal & Food

Voedselveiligheidsadviseur ir. Wouter Burggraaf (lid van de European Hygienic Engineering & Design Group EHEDG): “De Nederlandse voedingsindustrie streeft naar optimale hygiënische productieomstandigheden maar nog steeds wordt jaarlijks voor miljoenen aan levensmiddelen afgekeurd. Dan is er vaak sprake van microbiologische nabesmetting, ofwel bacterievorming die ontstaat na het verpakken van het eindproduct. De besmettingen worden veelal veroorzaakt door veronachtzaamde bacteriehaarden in productie- of verpakkingsomgevingen. Door productieapparatuur te gebruiken die aan alle wettelijke eisen voldoet en eenvoudig te reinigen is kan de voedselindustrie het risico op bacteriële besmetting minimaliseren. Daarbij vraagt een optimale hygiëne om een nauwe samenwerking tussen schoonmaakbedrijven, gebruikers en fabrikanten van productieapparatuur.”

Districtsmanager Hago Food & Industry René Bakker: “Naast de wettelijke eisen ten aanzien van hygiëne in voedselverwerkende productieomgevingen hebben we te maken met een groeiende vraag naar steeds efficiëntere en duurzame vormen van reiniging. Nieuwe technieken als het toepassen van middelhoge en lage drukreiniging en het gebruik van droogijs bieden nieuwe mogelijkheden, maar zelfs de meest geavanceerde reinigingsmethode blijft inefficiënt als een deel van de industriële apparatuur slecht toegankelijk is. Met Hygienic Design producten kunnen productie- en verpakkingsomgevingen sneller én grondiger worden gereinigd. Hygienic Design vormt dan ook de basis voor een optimale hygiëne en een maximale productiviteit.”

Account Manager Rittal Food & Beverage Michael Evers: “De Rittal Hygienic Design besturingskasten en het bijbehorende pakket aan toebehoren (kabelwartels, afstandsbussen, stelvoeten etc.) voldoen aan de alle wettelijke hygiëne-eisen. Ook collega-fabrikanten uit de industriële automatisering leveren onderdelen aan die aan de Hygienic Design standaard voldoen. Met dit initiatief willen wij de voedingsindustrie en producenten van industriële installaties uitnodigen om actief mee te denken over functionele en hygiënisch verantwoorde systeemoplossingen.”Foto overhandiging boek (v.l.n.r. René Bakker (Hago Food & Industry), Wouter Burggraaf (Burggraaf & Partners), Jan Hartman (Rittal bv), Michael Evers (Rittal bv)


Het boek Rittal & Food – Guidelines for Hygienic Design kan gratis worden aangevraagd op www.rittal.nl/food of via Michael Evers (mevers@rittal.nl).

Voor aanvullende informatie:

Voedselveiligheidsadviseur ir. Wouter Burggraaf van Burggraaf & Partners: wna.burggraaf@burggraaf.cc
Districtsmanager René Bakker van Hago Food & Industry: r.bakker@hagofoodandindustry.nl
Account Manager Michael Evers van Rittal Food & Beverage: mevers@rittal.nl

link to website