news
News

Vleesverwerkende bedrijven Gebruikersgroep Koeling: leren besparen

miércoles 10 octubre 2007

Flinke besparingen op energiekosten blijken in praktijk goed mogelijk. Dat is de conclusie van de negen vleesverwerkende bedrijven in de Gebruikersgroep Koeling. De groep heeft het afgelopen jaar verschillende besparingsmaatregelen uitgewerkt. De benodigde investeringen hebben een terugverdientijd van twee tot vier jaar. De resultaten van de Gebruikersgroep Koeling komen aan de orde tijdens de Milieudag Vleesindustrie op 16 oktober a.s.

De negen bedrijven zijn zeer enthousiast over de deelname aan de Gebruikersgroep. Dit is niet alleen omdat de deelname besparingen van tienduizenden euro's heeft opgeleverd. Het werken in een Gebruikersgroep blijkt zeer stimulerend te werken. Leren van elkaar en een netwerk opbouwen zijn daarvoor de belangrijkste redenen.

Wat is een gebruikersgroep?
Een Gebruikersgroep bestaat uit deelnemers van circa tien bedrijven en richt zich op een centraal thema. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de deelnemers kennis en ervaring uit met als doel de energie-efficiency binnen hun bedrijf te verbeteren. Elk deelnemend bedrijf voert daarom een eigen project uit.
Een Gebruikersgroep bestaat meestal een tot anderhalf jaar. De deelnemers komen in deze periode een aantal keren bij elkaar onder leiding van een deskundige adviseur. Deze fungeert als inhoudelijke vraagbaak en helpt de deelnemende bedrijven bij het uitvoeren van hun project. Alle deelnemers presenteren de voortgang van hun project in de gezamenlijke bijeenkomsten. Zo kunnen zij ervaringen uitwisselen en gebruik maken van elkaars kennis. Daarnaast kan de adviseur leveranciers of deskundigen uitnodigen om een toelichting te geven op specifieke onderwerpen.
SenterNovem neemt de kosten van de Gebruikersgroepen voor haar rekening, de deelnemers zorgen voor de inzet van (eigen) uren. Verder zoekt SenterNovem een geschikte adviseur en zorgt ze voor publicatie van de resultaten in verschillende vakbladen en op relevante websites. De inhoudelijke kennis en informatie uit de Gebruikersgroepen komen zo ook voor niet-deelnemende bedrijven beschikbaar. De presentatie van de resultaten van de Gebruikersgroep Koeling vindt plaats tijdens de milieudag op 16 oktober a.s. (zie Definitieve agenda milieudag 16 oktober a.s.).

Nieuwe Gebruikersgroepen
Vanwege het behaalde succes in de Gebruikersgroep Koeling willen SenterNovem en de organisaties in de vleessector het komende jaar opnieuw Gebruikersgroepen starten. De voorgestelde onderwerpen zijn 'verlichting', 'vergisting van reststromen' en 'ondersteuning van energiemonitoringsystemen'. Meer achtergrondinformatie over deze mogelijke nieuwe onderwerpen is verkrijgbaar bij het PVE-secretariaat.

Nadere informatie en vragen
Bedrijven die meer informatie wensen of die willen deelnemen aan een van de voorgestelde Gebruikersgroepen kunnen contact opnemen met Hidde Rang (PVE/SVV), tel. (079) 368 79 54 of mailen naar H.Rang@pve.agro.nl. Ook worden bedrijven uitgenodigd zelf met ideeen voor een thema te komen. Graag hoort het secretariaat deze nog voor 16 oktober a.s. van u, zodat het thema in de voorbereiding van de Milieudag nog kan worden meegenomen.

link to website