news
News

MRSA-bacterie op vlees

martes 4 marzo 2008

Rauw vlees in Nederland kan de MRSA-bacterie bevatten. Op basis van de huidige gegevens is het niet aannemelijk dat vlees een belangrijke bijdrage levert aan de verspreiding van MRSA-bacteriën onder mensen. Dat concludeert het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Het bureau geeft aan dat verder onderzoek naar de verspreiding van MRSA onder mensen nodig is. De kans dat mensen via voedsel niet alleen drager worden van MRSA, maar er ook ziek van worden, is erg gering.

MRSA op vlees
MRSA is de aanduiding voor de meticilline-resistente Staphylococcus aureus. In de periode juni tot december 2007 trof de VWA kleine hoeveelheden MRSA aan op vlees van kalkoen (31% van de monsters), kip (27%), kalf (17 %), varken (10%), rund (10%) en lam (6%). Ook op vlees van wild (4%) en gevogelte (3%) was de bacterie aanwezig. De circa 1300 monsters zijn genomen in schappen van Nederlandse winkels. De MRSA behoorde voor het grootste gedeelte (84%) tot het type dat eerder ook bij dieren en veehouders is aangetroffen (de zogenaamde "niet typeerbare" NT-MRSA).

Voorlopige risicobeoordeling VWA
Op basis van bestaande gegevens concludeert bureau Risicobeoordeling van de VWA vooralsnog dat levensmiddelen geen of een verwaarloosbare rol spelen bij de verspreiding van MRSA.


link to website