news
News

Lichtere verpakking door nanotechnologie

martes 9 octubre 2007

Het Innovatiecafé in september stond in het teken van nanotechnologie. Met deze bijeenkomst wilde de Agrofood Community de ruim 40 aanwezigen meer inzicht geven in concrete toepassingen van nanotechnologie in de agrofoodsector. Sabine Fischer van Friesland Foods en Kjeld van Bommel en Jacco Eversdijk van TNO spraken met de deelnemers over actuele onderwerpen. Onder andere over hoe nanotechnologie kan bijdragen aan lichtere verpakkingen of het verlengen van de houdbaarheid van verpakte producten.

De Agrofood Community organiseerde dit Innovatiecafé samen met NanoHouse en Ondernemersinitiatief Greenport Venlo om nanotechnologie dichter bij de ondernemers te brengen. “Innovatie en toegevoegde waarde creëren is heel belangrijk in de agrofoodmarkt”, zegt Harrie Curfs, voorzitter van de agrofood Community. Nanotechnologie kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. De technologie wordt al in veel sectoren toegepast en biedt ook kansen voor de agrofoodsector in Zuidoost-Nederland. Waar deze kansen liggen, is tijdens dit Innovatiecafé voor veel deelnemers duidelijk geworden.

link to website