main article
knowledge base > science & nutrition > allergens > how in product?
This article is not yet available in the language you selected

Hoe allergenen in product terecht komen

Article index
 Via de grondstoffen
 Bij het afwegen
 Door middel van hergebruik
 Door middel van vervuilde apparatuur
 Onvoldoende reiniging
Het onbewust toevoegen van (kleine deeltjes) allergenen aan het product heet “Kruisbesmetting “. Dit kan ontstaan doordat deeltjes allergenen via het personeel, apparatuur en ruimte in het product terecht komen.

In de praktijk kunnen allergenen dus via kruisbesmetting maar ook via de grondstoffen in het product terecht komen. Via welke wegen de allergenen in het product terecht komen, is in de volgende paragrafen beschreven.

Via de grondstoffen

Wanneer grondstoffen gebruikt worden die bekende allergenen bevatten is er meestal geen probleem omdat bekend is dat er allergenen aanwezig zijn en dit vermeld kan worden op het etiket. Toch kunnen er ook onbewust allergenen met ingrediënten of grondstof meekomen. Dit betekent dat toeleveranciers moeten aangeven of er allergenen aanwezig zijn in hun grondstoffen en dit ook moeten vermelden op de verpakking.

Bij het afwegen

Bij het afwegen kan via materialen kruisbesmetting optreden als deze materialen zonder reiniging voor het afwegen van meerder grond- en hulpstoffen wordt gebruikt. Ook kan er kruisbesmetting optreden als er poeders in dezelfde ruimtes worden afgewogen. Verstuiving van deeltjes zorgen ervoor dat de deeltjes op een andere plek terecht komen dan dat bedoeld is.

Door middel van hergebruik

Als productresten niet goed apart worden ingezameld kan bij hergebruik allergenenresten in het product terecht komen.

Door middel van vervuilde apparatuur

Bij wisseling van producten kan het voorafgaande product het volgende product besmetten met allergenen. Dit kan gebeuren doordat er rechtstreekse besmetting plaatsvindt doordat de apparatuur of hulpmiddelen niet gereinigd zijn.

Onvoldoende reiniging

Bij onvoldoende reiniging kunnen er nog productresten aanwezig zijn die allergenen bevatten en op die manier ervoor zorgen dat het volgende product besmet raakt.

Literatuur:
Allergenenles Unox, December 2006

Bernadette Besselink, Voedingsmiddelentechnologie, Den Bosch


forumReply to this article
All fields are required. Your personal information will not be displayed on our website. Hyfoma does not supply machines, but only refers to the companies that do. Most of the suppliers listed supply machines for the food industry, and do not produce food themselves.

Name: Email:
Function: Company: